دستی برای خورشید تکان دادم

اتصال مغز و صفحه کلید

دستی برای خورشید تکان دادم

اتصال مغز و صفحه کلید

دستی برای خورشید تکان دادم

 

نویسنده: بنت الهدا فتحی

ژانر: اجتماعی- اعتقادی

سبک: رئالیسم

زاویه‌ دید: دانای کل(سوم شخص)

 

خلاصه:

بهار دختری که موقع به دنیا آمدن به علت شرایط سخت زایمان دچار آسیب مغزی و بیماری اختلال یادگیری می‌شود که با توجه و همت مادر و حمایت‌های خانواده می‌تواند به موفقیت اجتماعی خوبی برسد؛ اما مخاطره اصلی زمانی رخ می‌دهد که بهار درگیر مفهومی به نام عشق می‌شود و می‌خواهد آن را هم تجربه کند...

 ***

 

برای خواندن داستان اینجا کلیک کنید.


 • بنت‌الهدا فتحی

مهدی سری تکان داد و به سمت آیفون رفت با دیدن تصویر پدر و مادرش در را باز کرد و پر شتاب برای استقبال از آن ها خارج شد. همین طور که سیدرضا و زهرا خانم جلوتر و مهدی به دنبال آن ها از پله ها بالا میرفتند مهدی مدام خوش آمد گویی میکرد: «خیلی خیلی خوش اومدید، صفا آوردید، منور کردین قدم سر...»

زهرا خانم که از این حرف های مهدی کلافه شده بود گفت: «ای بابا چقدر خوش خوش میکنی؟ بسه دیگه!»

سیدرضا هم در جواب حرف همسرش گفت: «خانم تو این پسرت رو هنوز نشناختی؟ تو هر چیزی دنبال شوخی و مسخره بازی میگرده.»

 • موافقین ۲ مخالفین ۰
 • ۰۳ فروردين ۹۷ ، ۱۶:۳۷
 • بنت‌الهدا فتحی

با بلند شدن صدای اذان مرتضی و مهدی برای نماز آماده شدند. از آنجایی که مرتضی ملبس به لباس روحانیت بود، جلوتر ایستاد و مهدی و اسماعیل نیز پشت سرش نماز را اقامه کردند. بعد از پایان نماز مهدی کمی خود را جلو کشید و دستش را به طرف مرتضی گرفت و گفت: «قبول باشه.»

مرتضی دستش را در دست مهدی قرار داد و گفت: «قبول حق باشه.»

مهدی گفت: «دیدی زود اومدی بالا ثواب نماز جماعت هم نصیبت شد. حالا هی ناز کن.»

 • موافقین ۱ مخالفین ۰
 • ۰۳ فروردين ۹۷ ، ۱۶:۱۹
 • بنت‌الهدا فتحی

مهدی روبروی درب منزل مرتضی بردار بزرگش که در طبقه اول قرار داشت ایستاده بود و اصرار میکرد که خیلی زودتر از شروع مهمانی به منزل آن ها بیایند: «خان داداش بیایید دیگه، حتما میخوایید مثل مهمون ها آخر شب پاشید بیایید؟»

مرتضی درب خانه را کامل باز کرد و گفت: «مهدی... صد بار گفتم به من نگو خان داداش فاصله سنی مون که دوسال بیشتر نیست. باشه می آییم بیا تو تا پریسا اسماعیل رو آماده کنه.»

مهدی به دیوار تکیه داد و پای راستش را بلند کرد و کنار دیوار گذاشت و دست به سینه رو به مرتضی گفت: «نه همین جا می ایستم زود آماده شید.»

 • بنت‌الهدا فتحی

بهار کنار مادرش و مریم نشست و گفت: «مریم جون، آقا مهدی میشه بیاید نقاشی هام رو نشنتون بدم.»

مریم گفت: «حتما خیلی دوست دارم ببینم.»

بهار با خوشحالی از جایش بلند شد و با نگاهی به هردوی آن ها گفت: «پس دنبال من بیایید.»

  پس خودش به طرف راهرویی که به حیاط میرسید، رفت.  مریم بلند شد و به سمت حیاط رفت، مهدی نیز از جایش برخواست روبه آقای الماسی با اجازه ای گفت و به دنبال مریم  به سمت حیاط حرکت کردند. بعد از وارد شدن به حیاط مهدی به مریم گفت: «چه حیاط قشنگی!»

 • بنت‌الهدا فتحی

بعد از صرف شام بهناز و بهار در آشپزخانه مشغول شستن ظرف ها بودند و بهمن نیز برای آماده کردن برنامه درسی فردا به اتاقش رفته بود مهدی و مریم در کنار خانم و آقای الماسی در پذیرایی نشسته بودند و از چایی که ریحانه خانم آورده بود می نوشیدند مریم فرصت را مناسب دید تا در مورد بهار با آن ها صحبت کند روبه ریحانه خانم گفت: «واقعا ممنون خیلی زحمت کشیدید؛ ولی به قول مهدی، یه شب حتما باید تشرف بیارید تا ما هم در خدمتون باشیم.»

ریحانه خانم گفت: «این چه حرفیه این در برابر حال خوب بهار تو این یه هفته چیزی نیست.»

مریم نگاهش را بین ریحانه خانم و اقا الماسی چرخاند و گفت: «راستش میخواستم راجع به همون موردی 

 • موافقین ۳ مخالفین ۰
 • ۱۴ اسفند ۹۶ ، ۲۱:۳۳
 • بنت‌الهدا فتحی

مریم طی صحبت هایی که با بهار داشت و برگه پر شده، فهمید که حدسی که زده، درست بوده و باید با خانواده او راجع به حدس خود و راه حلش صحبت کند. بعد از پایان صحبتشان از بهار خواست که به داخل بروند. با ورود به خانه متوجه شد که آقای الماسی و پسرش در پذیرایی نشستند. رو به بهار گفت: «مثل اینکه پدر و برادرت خونه هستند. میشه اول تو بری داخل و  کیف من و برام بیاری؟»

بهار گفت: «الان میارم.»

 • موافقین ۲ مخالفین ۰
 • ۱۴ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۰۵
 • بنت‌الهدا فتحی

با صدای زنگ بهار با خوشحالی به سمت در رفت و با دیدن مریم سلام کرد و او را در آغوش کشید. مریم هم نسبت به ابراز احساسات او واکنش نشان داد و با لبخند جواب سلامش را داد.

مادر بهار که پشت آن ها ایستاده بود گفت: «بهار خانم محمودی رو سر پا نگه ندار.»

سپس رو به مریم ادامه داد: « سلام خوش آمدید!»

مریم همانطور که داخل خانه میشد گفت: «سلام خانم الماسی. ممنون! ببخشید، افتادید تو زحمت، چون میخواستم راجع به مسئله مهمی با هاتون

 • موافقین ۳ مخالفین ۱
 • ۱۳ اسفند ۹۶ ، ۲۱:۲۱
 • بنت‌الهدا فتحی

روز شنبه بود و موعد دیدار دوباره بهار با مریم. منشی در سالن دفتر مشاوره پشت میزش نشسته بود که تلفن روی میز شروع به زنگ خوردن کرد، همین که گوشی را برداشت صدای هیجان زده بهار از پشت تلن به گوشش رسید: « الو، سلام. دفتر خانم محمودی؟»

منشی جواب داد: «سلام. بفرمایید؟»

بهار گفت: «من الماسی هستم. امروز وقت مشاوره داشتم.»

منشی گفت: «بله درسته ساعت پنج و نیم.»

بهار من منی  کرد و گفت: «راستش... میخواستم نوبتم رو کنسل کنم.»

 • موافقین ۳ مخالفین ۰
 • ۱۳ اسفند ۹۶ ، ۱۸:۲۴
 • بنت‌الهدا فتحی

زهرا خانم رو به سید رضا گفت: «یعنی غیبت میشه؟»

سید رضا دستی به ریشش کشید و گوشه لب‌هایش را پایین داد و گفت: «چی بگم ... خوب شاید راضی نباشند ما از مشکلاتشون بدونیم.»

زهرا خانم: «مریم توضیح داد.»

سید رضا: «این دیگه توجیه؛ مریم در مورد بیماری می‌گفت شما سؤال کردی ارثیه و نمیدونم چند تا بچه دارن از این چیزها.»

 • بنت‌الهدا فتحی

مریم به سمت سید رضا گردن کشید و او را بوسید و گفت: «خوبی عمو جون؟ ولش کن این بهار خانم یکی از مراجعه‌کننده‌های من که با مهدی دوست شده؛ البته فکر بد نکنید اون شرایط خاصی داره. این مهدی هم از اون موقع تا حالا دوست من، دوست من، میکنه.»

سید رضا خندید و دستی به سر مریم کشید و گفت: «که این‌طور!»

سپس نگاهی به مهدی انداخت و سرش را به طرفین تکان داد. مهدی که این حرکت پدرش را دید در جواب واکنش او باحالتی متفکر گفت: «اخه... حالت خاصی داره ... آدم جذبش میشه.»

زهرا خانم با سینی چای در دست وارد پذیرایی شد و 

 • بنت‌الهدا فتحی