دستی برای خورشید تکان دادم

اتصال مغز و صفحه کلید

پست دهم

با صدای زنگ بهار با خوشحالی به سمت در رفت و با دیدن مریم سلام کرد و او را در آغوش کشید. مریم هم نسبت به ابراز احساسات او واکنش نشان داد و با لبخند جواب سلامش را داد.

مادر بهار که پشت آن ها ایستاده بود گفت: «بهار خانم محمودی رو سر پا نگه ندار.»

سپس رو به مریم ادامه داد: « سلام خوش آمدید!»

مریم همانطور که داخل خانه میشد گفت: «سلام خانم الماسی. ممنون! ببخشید، افتادید تو زحمت، چون میخواستم راجع به مسئله مهمی با هاتون

دستی برای خورشید تکان دادم

نویسنده: بنت الهدا فتحی
ژانر: اجتماعی- اعتقادی
سبک: رئالیسم
زاویه‌ دید: دانای کل(سوم شخص)

خلاصه:
بهار دختری که موقع به دنیا آمدن به علت شرایط سخت زایمان دچار آسیب مغزی و بیماری اختلال یادگیری می‌شود که با توجه و همت مادر و حمایت‌های خانواده می‌تواند به موفقیت اجتماعی خوبی برسد؛ اما مخاطره اصلی زمانی رخ می‌دهد که بهار درگیر مفهومی به نام عشق می‌شود و می‌خواهد آن را تجربه کند...
Designed By Erfan Powered by Bayan