دستی برای خورشید تکان دادم

اتصال مغز و صفحه کلید

پست ششم

دیوارهای کوتاه خانه نشان از قدیمی بودن آن داشت. مهدی با کلید خود در را باز کرد و با مریم وارد حیاط منزل پدری شدند. جایی که هر بار، با دیدن 4 درخت همیشه‌سبز خرمالوی داخل حیاط که پدرش هرکدام را به نیت یکی از فرزندانش موقع تولد در باغچه کاشته بود و اکنون درختان تنومند و بزرگی شده بودند، یادآور روزهای تلخ و شیرین کودکی برایشان بود.

 وقتی مهدی به همراه مریم وارد خانه شد مادرش را دید که کنار تلفن نشسته و در حال شماره گرفتن است. مهدی جلوتر 

دستی برای خورشید تکان دادم

نویسنده: بنت الهدا فتحی
ژانر: اجتماعی- اعتقادی
سبک: رئالیسم
زاویه‌ دید: دانای کل(سوم شخص)

خلاصه:
بهار دختری که موقع به دنیا آمدن به علت شرایط سخت زایمان دچار آسیب مغزی و بیماری اختلال یادگیری می‌شود که با توجه و همت مادر و حمایت‌های خانواده می‌تواند به موفقیت اجتماعی خوبی برسد؛ اما مخاطره اصلی زمانی رخ می‌دهد که بهار درگیر مفهومی به نام عشق می‌شود و می‌خواهد آن را تجربه کند...
Designed By Erfan Powered by Bayan